Vážení,

mnohaleté praktické zkušenosti v bezpečnostní problematice mě přiměly k založení ryze poradenské společnosti, která si neklade za cíl realizaci bezpečnostní zakázky, nýbrž přehlednou a spolehlivou pomoc klientovi v orientaci, výběru řešení, realizaci výběrového řízení, případně odborný dohled nad vlastní realizací (dodržení deklarovaných parametrů a konfigurace, kvality práce, apod.).

Často jsem se ve své praxi setkával se zbytečně investovanými prostředky do neefektivních řešení, které neplnily svůj původní záměr, nebo naopak s instalacemi (které v důsledku neodborného či nepřesného zadání, výběru pouze na základě nejnižší cenové nabídky, nebo zdánlivě nejvýhodnějšího řešení), kde systémy díky svým omezeným schopnostem již nemohly vyhovět budoucím požadavkům (navzdory schopnostem a kreativitě instalačních techniků).

Ve společnosti existuje mnoho fám a „zaručených“ historek (zloději nakonec elegantně překonají všechny bezpečnostní překážky, hackeři si stejně všechna data opatří, mohu být odposloucháván(a) na každém kroku všemi prostředky), které Vám radí na kvalitní bezpečnostní techniku rezignovat.

Také však existují jedinci, kteří bezpečnostním technologiím bezmezně důvěřují, jelikož nejsou schopni vyhodnotit jejich technické vlastnosti a tím předvídat jejich slabá místa.

Známe vedoucí pracovníky a majitele firem, kteří zásadně nedůvěřují svým pracovníkům, jež poté nevybíravými způsoby sledují a prověřují jejich pracovní i mimopracovní činnost. Na druhé straně se mnohokrát opakoval model, kdy „šikovný“ personál opustil mateřskou společnost i s jejími klienty, know-how a dalšími technologiemi a způsobil tak důvěřivému vedení ztráty hraničící s bankrotem.

Naší snahou je maximálně podporovat ideje klienta a provést ho bezpečně přes všechny překážky a léčky, které ho čekají při jednání s realizačními firmami bezpečnostního průmyslu. Našimi výhodami jsou letité zkušenosti v bezpečnostní problematice (od r. 1991), znalost současné legislativy, platných technických norem a pojišťovacích podmínek předních institucí působících na českém trhu. Proto jsme schopni poradenství od komplexního řešení problematiky, až po složitý technický detail řešení.